image banner
 • anh-dai-dien

  1. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

  Họ tên: Lê Văn Công

  Ngày, tháng, năm sinh: 22/03/1968

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bù Gia Mập

Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Trang TTĐT 

Địa chỉ: Thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

Số điện thoại: 02713.717.737

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị